Viagra Kontraindikasjoner

Hvem bør ikke ta Viagra

Viagra (Sildenafil) legemiddel har en høy sikkerhetsprofil for å behandle erektil dysfunksjon, og er populær i Norge. Men det finnes flere kategorier av pasienter som er kontraindisert å ta disse tablettene for å forbedre seksuell funksjon.

Viagra har en liten liste over kontraindikasjoner. Listen inneholder:

  • økt følsomhet for dette legemiddelet
  • alvorlig nedsatt av nyrefunksjon.

Også Viagra bør ikke tas av menn med visse degenerative sykdommer i øyet, inkludert:

  • retinitis pigmentosa
  • non-arterittisk iskemisk fremre optikusnevropati.

Blodtrykket kan falle eller stige ved anvendelsen sammen med visse Viagra medisiner.

Risikoen av Hypertensjon øker ved kombinert bruk av Viagra og andre legemidler til behandling av erektil dysfunksjon (Cialis, Stendra, Levitra) eller nitrater (nitroglyserin).
Hypotensjon kan oppstå i samspillet med Viagra legemiddel for behandling av Adempas pulmonal hypertensjon.

Viagra ikke forårsaker alvorlige bivirkninger hos pasienter med angina pectoris, hjertesvikt og hypertensjon. Imidlertid er seksuell aktivitet kontraindisert hos denne pasientgruppen. Derfor er det bedre å avstå fra bruk av Viagra tabletter.

Viagra Oversigt Bookmark

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *